© Pari-daeza

Open Tuin

Wanneer kunt u onze tuin bezoeken?

Als het bord 'Open' uithangt bent u altijd welkom. Pari-daeza   is   geopend   op   de   laatste   zondag   van   juni   t/m   september van   12.00   tot   17.00   uur.   Rondleidinge   starten   rond   13.00   en   15.00 uur. De   tuin   kan   ook   op   afspraak   bezocht   worden,   ook   door   groepen. Bent   u   in   de   buurt   dan   kunt   u   altijd   even   bellen.   Zijn   wij   thuis   en schikt het, dan bent u altijd welkom. De     tuin     is     gesloten     van     1     oktober     tot     het     moment     dat     de kuipplanten weer buiten staan, meestal rond eind mei. Voor   grotere   groepen   en   tijdens   open   dagen   moet   helaas   worden geparkeerd  op de Burggraaf .

Gedragsregels

Het   is   helaas   noodzakelijk   gebleken   om   een   aantal   gedragsregels   af te spreken: Bezoek     van     de     tuin     betekent     automatisch     acceptatie     van     de gedragsregels. WEL: o Het   is   toegestaan   in   de   tuin   meegebrachte   eetwaren-   en niet-alcoholische dranken te nuttigen. o Indien       voorradig       kunnen       planten       tegen       niet commerciële prijzen worden aangeschaft. o Op   open   dagen   is   er   een   koffie   en   thee   punt.   Voor   de koffie en thee wordt een vrijwillige bijdrage verwacht. NIET: o Het     is     niet     toegestaan     meegebrachte     alcoholische dranken te nuttigen. o Het   is   niet   toegestaan   zelf   planten   of   stekken   te   nemen in de tuin. o Ook    is    het    niet    toegestaan    op    om    eigen    gelegenheid fruit of kruiden te oogsten. Extra gedragsregels i.v.m. corona: Voor bezoek is reserveren vooraf noodzakelijk:  ( info@pari-daeza.nl   of  06-2425.2564) Teneinde   bij   evt.   gebleken   besmetting   bezoekers   te   kunnen informeren    is    het    verplicht    naam    en    telefoonnummer    te    noteren alvorens de tuin te betreden. Houdt   voortdurend   min.   1,5   m   afstand   van   andere   bezoekers en van medewerkers. Tijdelijk    is    er    een    verplichte    looproute    teneinde    maximaal afstand te bewaren, zie de plattegrond . Koffie   en   thee   kunnen   bij   de   kassen   of   in   de   Kloostertuin worden genuttigd, waarbij gepaste afstand wordt bewaard. N.B.:   De   toegang   tot   de   tuin   kan   zonder   opgave   van   reden   worden ontzegd. Open tuin Plattegrond van de tuin Beschrijving van de tuinkamers Pari-daeza in de media Contact
· · · · ·
PARI-DAEZA De Verborgen Tuinen van Dick en Jeannette Vonhof
Pari-daeza
De Verborgen Tuinen van Dick en Jeannette Vonhof

© Pari-daeza

Open Tuin

Wanneer kunt u onze tuin bezoeken?

Als het bord 'Open' uithangt bent u altijd welkom. Pari-daeza     is     geopend     op     de     laatste     zondag     van     juni     t/m september   van   12.00   tot   17.00   uur.   Rondleidinge   starten   rond   13.00 en 15.00 uur. De   tuin   kan   ook   op   afspraak   bezocht   worden,   ook   door   groepen. Bent   u   in   de   buurt   dan   kunt   u   altijd   even   bellen.   Zijn   wij   thuis   en schikt het, dan bent u altijd welkom. De    tuin    is    gesloten    van    1    oktober    tot    het    moment    dat    de kuipplanten weer buiten staan, meestal rond eind mei. Voor   grotere   groepen   en   tijdens   open   dagen   moet   helaas   worden geparkeerd  op de Burggraaf .

Gedragsregels

Het   is   helaas   noodzakelijk   gebleken   om   een   aantal   gedragsregels af te spreken: Bezoek    van    de    tuin    betekent    automatisch    acceptatie    van    de gedragsregels. WEL: o Het   is   toegestaan   in   de   tuin   meegebrachte   eetwaren- en niet-alcoholische dranken te nuttigen. o Indien      voorradig      kunnen      planten      tegen      niet commerciële prijzen worden aangeschaft. o Op   open   dagen   is   er   een   koffie   en   thee   punt.   Voor   de koffie en thee wordt een vrijwillige bijdrage verwacht. NIET: o Het     is     niet     toegestaan     meegebrachte     alcoholische dranken te nuttigen. o Het   is   niet   toegestaan   zelf   planten   of   stekken   te   nemen in de tuin. o Ook   is   het   niet   toegestaan   op   om   eigen   gelegenheid fruit of kruiden te oogsten. Extra gedragsregels i.v.m. corona: Voor bezoek is reserveren vooraf noodzakelijk:  ( info@pari-daeza.nl   of  06-2425.2564) Teneinde   bij   evt.   gebleken   besmetting   bezoekers   te   kunnen informeren   is   het   verplicht   naam   en   telefoonnummer   te   noteren alvorens de tuin te betreden. Houdt     voortdurend     min.     1,5     m     afstand     van     andere bezoekers en van medewerkers. Tijdelijk   is   er   een   verplichte   looproute   teneinde   maximaal afstand te bewaren, zie de plattegrond . Koffie   en   thee   kunnen   bij   de   kassen   of   in   de   Kloostertuin worden genuttigd, waarbij gepaste afstand wordt bewaard. N.B.:   De   toegang   tot   de   tuin   kan   zonder   opgave   van   reden   worden ontzegd. Open tuin Plattegrond van de tuin Beschrijving van de tuinkamers Pari-daeza in de media Contact
· · · · · Homepage Planten Tuinwerk
Planten en tuinwerk Planten en tuinwerk