© Pari-daeza

Kuipplanten: Agave

Het   geslacht Agave   omvat   vele   soorten   en   komt   van   nature   vooral   voor   in   Mexico,   maar   heeft   zich   inmiddels   overal   in   het   Middellandse   Zee   gebied   gevestigd.   In   Mexico   wordt   de plant   in   grote   getale   aangeplant   o.a.   voor   de   productie   van   tequila.   A.   americana   is   één   van   de   grootste   soorten   die   meters   hoog   en   breed   kan   worden.   Naast   groene   variëteiten komen ook planten met een gele bladrand (A. a. 'Marginata') en planten met geelwit blad met groene randen (A. a. 'Medio-picta') voor.           (1. Marc Ryckaert (MJJR), Agave americana R01, CC BY-SA 3.0    2. AerialcamSA, Garing boom, CC BY-SA 4.0    3. public domain   4. Photo by and (c)2006 Derek Ramsey (Ram-Man). Co-attribution must be given to the Chanticleer Garden., Agave americana 'Medio-Picta' Plant 3264px, CC BY-SA 3.0)       De   bladeren   van   veel   agaves   hebben   zowel   gemene   stekels   aan   de   uiteinden   als   weerhaken   aan   zijkanten   van   het   blad.   Om   deze   reden   horen   deze   planten   niet   thuis   in   een kindvriendelijke   tuin.   Bij   het   verpotten   en   verplaatsen   dient   men   zelf   ook   zeer   voorzichtig   te   werk   te   gaan.   De   punten   aan   het   uiteinde   kunnen   zonder   bezwaar   worden   ingekort. De plant geeft één keer een bloeistengel en sterft dan af. De uitlopers nemen het dan over.         Groeiwijze De planten bestaan uit kleine tot zeer grote rozetten. Vooral bij oudere A. americana planten krijgen de oudste bladeren op een gegeven moment de bekende knik in het blad.  

Verzorging

Als succulent verlangt de plant een zeer doorlatende potgrond, een zonnige plek en relatief weinig water. Ook worden de planten matig bemest.  

Overwintering

De planten moeten vorstvrij overwinteren en worden bijna helemaal droog gehouden.  

Snoeien

De   planten   hoeven   niet   gesnoeid   te   worden.      Alleen   afgestorven   bladeren   verwijderen.   Voor   het   naar   binnen   brengen   kunnen   de   bladeren   met   bijv.   een   oude   tuinslang   worden samengebonden om plaats te besparen. 
PARI-DAEZA De Verborgen Tuinen van Dick en Jeannette Vonhof
Pari-daeza
De Verborgen Tuinen van Dick en Jeannette Vonhof

© Pari-daeza

Kuipplanten: Agave

Het   geslacht   Agave   omvat   vele   soorten   en   komt   van   nature   vooral voor     in     Mexico,     maar     heeft     zich     inmiddels     overal     in     het Middellandse   Zee   gebied   gevestigd.   In   Mexico   wordt   de   plant   in grote    getale    aangeplant    o.a.    voor    de    productie    van    tequila.    A. americana   is   één   van   de   grootste   soorten   die   meters   hoog   en   breed kan   worden.   Naast   groene   variëteiten   komen   ook   planten   met   een gele   bladrand   (A.   a.   'Marginata')   en   planten   met   geelwit   blad   met groene randen (A. a. 'Medio-picta') voor.           (1. Marc Ryckaert (MJJR), Agave americana R01, CC BY-SA 3.0    2. AerialcamSA, Garing boom, CC BY-SA 4.0    3. public domain   4. Photo by and (c)2006 Derek Ramsey (Ram-Man). Co- attribution must be given to the Chanticleer Garden., Agave americana 'Medio-Picta' Plant 3264px, CC BY-SA 3.0)       De   bladeren   van   veel   agaves   hebben   zowel   gemene   stekels   aan   de uiteinden    als    weerhaken    aan    zijkanten    van    het    blad.    Om    deze reden   horen   deze   planten   niet   thuis   in   een   kindvriendelijke   tuin. Bij     het     verpotten     en     verplaatsen     dient     men     zelf     ook     zeer voorzichtig   te   werk   te   gaan.   De   punten   aan   het   uiteinde   kunnen zonder    bezwaar    worden    ingekort.    De    plant    geeft    één    keer    een bloeistengel en sterft dan af. De uitlopers nemen het dan over.         Groeiwijze De   planten   bestaan   uit   kleine   tot   zeer   grote   rozetten.   Vooral   bij oudere   A.   americana   planten   krijgen   de   oudste   bladeren   op   een gegeven moment de bekende knik in het blad.  

Verzorging

Als   succulent   verlangt   de   plant   een   zeer   doorlatende   potgrond, een   zonnige   plek   en   relatief   weinig   water.   Ook   worden   de   planten matig bemest.  

Overwintering

De     planten     moeten     vorstvrij     overwinteren     en     worden     bijna helemaal droog gehouden.  

Snoeien

De   planten   hoeven   niet   gesnoeid   te   worden.      Alleen   afgestorven bladeren   verwijderen.   Voor   het   naar   binnen   brengen   kunnen   de bladeren   met   bijv.   een   oude   tuinslang   worden   samengebonden   om plaats te besparen. 
Homepage Planten Tuinwerk
Planten en tuinwerk Planten en tuinwerk