© Pari-daeza

© Copyright ©

Door de samensteller van de artikelen op deze website is veel zorg besteed aan het respecteren van copyright-bepalingen van de gebruikte afbeeldingen. De meeste zijn ontleend aan Wikipedia. Onder de afbeeldingen zijn de copyright mededelingen vermeld. Ook afbeeldingen van “World Crops Database" en “Southeast Growers, Inc.” zijn met toestemming van de webbeheerders gebruikt en voorzien van de copyright mededelingen. Veel dank aan Hein en Leni voor hun bereidheid hun afbeeldingen te mogen gebruiken en natuurlijk aan de talloze fotografen die hun werk via wikimedia ter beschikking hebben gesteld. Mocht ondanks die grote zorg een afbeelding zijn gebruikt die niet was vrijgegeven meldt dit dan aan de webbeheerder dan zal deze afbeelding onmiddellijk worden verwijderd. Mocht een copyright-bepaling foutief zijn weergegeven dan zal die ook snel worden aangepast. Mocht u afbeeldingen ter beschikking willen stellen voor de artikelen op deze website mail ze dan aan de webbeheerder met de gewenste copyright mededeling. Als u afbeeldingen van deze website (foto’s en tekeningen) wilt gebruiken die zijn aangeduid met “© pari-daeza”, stuur dan een mail naar de webbeheerder met de doelstelling en de context van uw publicatie. Wij laten u dan zo snel mogelijk weten of u die afbeeldingen kunt gebruiken of niet.
PARI-DAEZA De Verborgen Tuinen van Dick en Jeannette Vonhof © Pari-daeza
Planten en tuinwerk Planten en tuinwerk

© Copyright ©

Door de samensteller van de artikelen op deze website is veel zorg besteed aan het respecteren van copyright- bepalingen van de gebruikte afbeeldingen. De meeste zijn ontleend aan Wikipedia. Onder de afbeeldingen zijn de copyright mededelingen vermeld. Ook afbeeldingen van “World Crops Database" en Southeast Growers, Inc.” zijn met toestemming van de webbeheerders gebruikt en voorzien van de copyright mededelingen. Veel dank aan Hein en Leni voor hun bereidheid hun afbeeldingen te mogen gebruiken en natuurlijk aan de talloze fotografen die hun werk via wikimedia ter beschikking hebben gesteld. Mocht ondanks die grote zorg een afbeelding zijn gebruikt die niet was vrijgegeven meldt dit dan aan de webbeheerder dan zal deze afbeelding onmiddellijk worden verwijderd. Mocht een copyright-bepaling foutief zijn weergegeven dan zal die ook snel worden aangepast. Mocht u afbeeldingen ter beschikking willen stellen voor de artikelen op deze website mail ze dan aan de webbeheerder met de gewenste copyright mededeling. Als u afbeeldingen van deze website (foto’s en tekeningen) wilt gebruiken die zijn aangeduid met “© pari-daeza”, stuur dan een mail naar de webbeheerder met de doelstelling en de context van uw publicatie. Wij laten u dan zo snel mogelijk weten of u die afbeeldingen kunt gebruiken of niet.
Pari-daeza
De Verborgen Tuinen van Dick en Jeannette Vonhof

© Pari-daeza