© Pari-daeza

Snoeitechnieken

De sapstroom beïnvloeden

1. Kies de juiste onderstam

Een boom opeen sterk groeien onderstam kan met met snoeien eigenlijk nooit klein houden. Het is beter opnieuw te beginnen met een zwak groeiende onderstam. 2. Opkweken vruchthout De   twijg   wordt   in   de   winter   teruggenomen   op   een   buitenoog,   in   dit   geval   het   5e   oog.   De   eerste   overblijvende   ogen   zullen   het   volgende   groeiseizoen   houttwijgen   geven,   de   eerste hopelijk   kort   vruchthout.   Wederom   wordt   in   de   winter   geschoeid,   nu   op   de   eerste   houttwijg   die   naar   buiten   is   gericht.   Zo   nodig   wordt   deze   houttwijg   ingekort   op   max.   5   ogen. Het volgende groeiseizoen zal het vruchthout bloemen geven en de houttwijg weer nieuwe twijgen waar onder vruchttwijgen.  

3. Ringen, afremmen oog/zijtak en stimuleren oog/zijtak met halve maan , stimuleren zwak groeiende twijg of oog met

lengtesnede

Door   2   halve   ringen   van   een   paar   cm   breedte   op   5   cm   van   elkaar   uit   de   bast   en   het   spinthout   weg   te   nemen   wordt   de   sapstroom   naar   het   deel   boven   de   ringen   afgeremd.   Snijd hiertoe   met   een   takkenzaag   in   tot   in   het   hout   en   neem   vervolgens   de   schors   tussen   de   twee   zaagsnedes   weg.   (Vaak   loopt   de   stam   onder   deze   'rem'   uit   vanuit   slapende   knoppen.) Door   deze   insnijding   zal   in   het   groeiseizoen   ook   de   neerwaartse   sapstroom   (water   met   suikers   van   bladeren   naar   o.m.   de   wortels)   worden   beperkt   en   daarmee   de   wortelgroei.   De ophoping van suikers boven de insnijding komt ook nog eens de vorming van bloemknoppen en vruchten ten goede. Door   een   halve   maan   weg   te   nemen   onder   een   zijtak   tot   1/3   in   het   hout,   wordt   de   sapstroom   naar   deze   tak   afgeremd.   Snij   hiertoe   horizontaal   onder   de   tak   de   bast   in   en vervolgens van onderen af naar de eerste snede waarmee een halve maan uit de bast en het spinthout  wordt weggenomen. Door   een   halve   maan   weg   te   nemen   boven   een   zwak   groeiende   tak   of   een   slapend   oog   tot   1/3   in   het   hout,   wordt   de   sapstroom   naar   die   tak   of   dat   oog   gestimuleerd.   Snij   hiertoe horizontaal boven de tak/oog en vervolgens van boven naar de eerste snede toe een halve maan weg uit de bast en het spinthout . Door   een   lengtesnede   te   maken   in   de   bast   (tot   op   het   hout)   van   een   zwak   groeiende   twijg   die   minimaal   5   cm   doorloopt   in   de   tak   waarop   de   zwak   groeiende   twijg   staat   brengt   de boom extra sap naar de ‘gewonde’ twijg waarmee de groei van die twijg wordt gestimuleerd. Vergelijkbaar is het stimuleren van een oog door aan beide zijden naast het oog een lengtesnede te maken tot op het hout, die doorloopt tot 5 cm onder het oog.   

4. Uitbuigen

Sommige   fruitbomen   (bepaalde   rassen   pruimen   en   appels)   groeien   heel   sterk   omhoog.   Ook   al   snoei   je   nog   zo   netjes   op   een   buitenoog,   de   nieuwe   scheut   groeit   na   een   paar   cm   al weer   recht   de   lucht   in.   Je   kunt   net   afgeharde   twijgen   met   een   touwtje   in   een   horizontale   positie   brengen.   Door   de   twijg   een   jaar   lang   zo   te   fixeren   zal   hij   horizontaal   blijven   als   na een jaar het touw wordt verwijderd.  

5. Wortelsnoei

Graaf   een   cirkel   uit   rondom   de   stam   op   50   cm   tot   2   meter   afhankelijk   van   de   grootte   van   de   boom.   Je   kunt   ook   in   2   achtereenvolgende   jaren   een   halve   cirkel   uitgraven.   Zaag   alle wortels   met   een   oude   takkenzaag   aan   de   binnenkant   en   de   buitenkant   van   de   geul   door.   Gooi   de   geul   dicht   met   goede   grond.   Nu   zijn   ook   de   ondergrondse   delen   gereduceerd   en zal de boom niet sterk reageren op bovengrondse snoei, immers het evenwicht is hersteld.

Vorige onderwerp snoeien

Volgende onderwerp snoeien

PARI-DAEZA De Verborgen Tuinen van Dick en Jeannette Vonhof
Pari-daeza
De Verborgen Tuinen van Dick en Jeannette Vonhof

© Pari-daeza

Snoeitechnieken

De sapstroom beïnvloeden

1. Kies de juiste onderstam

Een   boom   opeen   sterk   groeien   onderstam   kan   met   met   snoeien eigenlijk   nooit   klein   houden.   Het   is   beter   opnieuw   te   beginnen   met een zwak groeiende onderstam. 2. Opkweken vruchthout De   twijg   wordt   in   de   winter   teruggenomen   op   een   buitenoog,   in dit    geval    het    5e    oog.    De    eerste    overblijvende    ogen    zullen    het volgende   groeiseizoen   houttwijgen   geven,   de   eerste   hopelijk   kort vruchthout.   Wederom   wordt   in   de   winter   geschoeid,   nu   op   de eerste   houttwijg   die   naar   buiten   is   gericht.   Zo   nodig   wordt   deze houttwijg   ingekort   op   max.   5   ogen.   Het   volgende   groeiseizoen   zal het    vruchthout    bloemen    geven    en    de    houttwijg    weer    nieuwe twijgen waar onder vruchttwijgen.  

3. Ringen, afremmen oog/zijtak en

stimuleren oog/zijtak met halve maan ,

stimuleren zwak groeiende twijg of oog met

lengtesnede

Door   2   halve   ringen   van   een   paar   cm   breedte   op   5   cm   van   elkaar uit   de   bast   en   het   spinthout   weg   te   nemen   wordt   de   sapstroom naar   het   deel   boven   de   ringen   afgeremd.   Snijd   hiertoe   met   een takkenzaag   in   tot   in   het   hout   en   neem   vervolgens   de   schors   tussen de   twee   zaagsnedes   weg.   (Vaak   loopt   de   stam   onder   deze   'rem'   uit vanuit    slapende    knoppen.)    Door    deze    insnijding    zal    in    het groeiseizoen    ook    de    neerwaartse    sapstroom    (water    met    suikers van   bladeren   naar   o.m.   de   wortels)   worden   beperkt   en   daarmee   de wortelgroei.   De   ophoping   van   suikers   boven   de   insnijding   komt ook    nog    eens    de    vorming    van    bloemknoppen    en    vruchten    ten goede. Door   een   halve   maan   weg   te   nemen   onder   een   zijtak   tot   1/3   in   het hout,   wordt   de   sapstroom   naar   deze   tak   afgeremd.   Snij   hiertoe horizontaal   onder   de   tak   de   bast   in   en   vervolgens   van   onderen   af naar   de   eerste   snede   waarmee   een   halve   maan   uit   de   bast   en   het spinthout  wordt weggenomen. Door   een   halve   maan   weg   te   nemen   boven   een   zwak   groeiende   tak of   een   slapend   oog   tot   1/3   in   het   hout,   wordt   de   sapstroom   naar die   tak   of   dat   oog   gestimuleerd.   Snij   hiertoe   horizontaal   boven   de tak/oog   en   vervolgens   van   boven   naar   de   eerste   snede   toe   een halve maan weg uit de bast en het spinthout . Door   een   lengtesnede   te   maken   in   de   bast   (tot   op   het   hout)   van   een zwak    groeiende    twijg    die    minimaal    5    cm    doorloopt    in    de    tak waarop   de   zwak   groeiende   twijg   staat   brengt   de   boom   extra   sap naar   de   ‘gewonde’   twijg   waarmee   de   groei   van   die   twijg   wordt gestimuleerd. Vergelijkbaar   is   het   stimuleren   van   een   oog   door   aan   beide   zijden naast    het    oog    een    lengtesnede    te    maken    tot    op    het    hout,    die doorloopt tot 5 cm onder het oog.   

4. Uitbuigen

Sommige   fruitbomen   (bepaalde   rassen   pruimen   en   appels)   groeien heel   sterk   omhoog.   Ook   al   snoei   je   nog   zo   netjes   op   een   buitenoog, de   nieuwe   scheut   groeit   na   een   paar   cm   al   weer   recht   de   lucht   in. Je   kunt   net   afgeharde   twijgen   met   een   touwtje   in   een   horizontale positie   brengen.   Door   de   twijg   een   jaar   lang   zo   te   fixeren   zal   hij horizontaal blijven als na een jaar het touw wordt verwijderd.  

5. Wortelsnoei

Graaf    een    cirkel    uit    rondom    de    stam    op    50    cm    tot    2    meter afhankelijk    van    de    grootte    van    de    boom.    Je    kunt    ook    in    2 achtereenvolgende    jaren    een    halve    cirkel    uitgraven.    Zaag    alle wortels    met    een    oude    takkenzaag    aan    de    binnenkant    en    de buitenkant   van   de   geul   door.   Gooi   de   geul   dicht   met   goede   grond. Nu   zijn   ook   de   ondergrondse   delen   gereduceerd   en   zal   de   boom niet   sterk   reageren   op   bovengrondse   snoei,   immers   het   evenwicht is hersteld.

Vorige onderwerp snoeien

Volgende onderwerp snoeien

Homepage Planten Tuinwerk
Planten en tuinwerk Planten en tuinwerk