© Pari-daeza

Snoeitechnieken

De sapstroom beïnvloeden

1. Kies de juiste onderstam

Een boom opeen sterk groeien onderstam kan met met snoeien eigenlijk nooit klein houden. Het is beter opnieuw te beginnen met een zwak groeiende onderstam. 2. Opkweken vruchthout De twijg wordt in de winter teruggenomen op een buitenoog, in dit geval het 5e oog. De eerste overblijvende ogen zullen het volgende groeiseizoen houttwijgen geven, de eerste hopelijk kort vruchthout. Wederom wordt in de winter geschoeid, nu op de eerste houttwijg die naar buiten is gericht. Zo nodig wordt deze houttwijg ingekort op max. 5 ogen. Het volgende groeiseizoen zal het vruchthout bloemen geven en de houttwijg weer nieuwe twijgen waar onder vruchttwijgen.

3. Ringen, afremmen oog/zijtak en stimuleren oog/zijtak met halve maan , stimuleren zwak groeiende twijg of oog met

lengtesnede

Door 2 halve ringen van een paar cm breedte op 5 cm van elkaar uit de bast en het spinthout weg te nemen wordt de sapstroom naar het deel boven de ringen afgeremd. Snijd hiertoe met een takkenzaag in tot in het hout en neem vervolgens de schors tussen de twee zaagsnedes weg. (Vaak loopt de stam onder deze 'rem' uit vanuit slapende knoppen.) Door deze insnijding zal in het groeiseizoen ook de neerwaartse sapstroom (water met suikers van bladeren naar o.m. de wortels) worden beperkt en daarmee de wortelgroei. De ophoping van suikers boven de insnijding komt ook nog eens de vorming van bloemknoppen en vruchten ten goede. Door een halve maan weg te nemen onder een zijtak tot 1/3 in het hout, wordt de sapstroom naar deze tak afgeremd. Snij hiertoe horizontaal onder de tak de bast in en vervolgens van onderen af naar de eerste snede waarmee een halve maan uit de bast en het spinthout wordt weggenomen. Door een halve maan weg te nemen boven een zwak groeiende tak of een slapend oog tot 1/3 in het hout, wordt de sapstroom naar die tak of dat oog gestimuleerd. Snij hiertoe horizontaal boven de tak/oog en vervolgens van boven naar de eerste snede toe een halve maan weg uit de bast en het spinthout . Door een lengtesnede te maken in de bast (tot op het hout) van een zwak groeiende twijg die minimaal 5 cm doorloopt in de tak waarop de zwak groeiende twijg staat brengt de boom extra sap naar de ‘gewonde’ twijg waarmee de groei van die twijg wordt gestimuleerd. Vergelijkbaar is het stimuleren van een oog door aan beide zijden naast het oog een lengtesnede te maken tot op het hout, die doorloopt tot 5 cm onder het oog.

4. Uitbuigen

Sommige fruitbomen (bepaalde rassen pruimen en appels) groeien heel sterk omhoog. Ook al snoei je nog zo netjes op een buitenoog, de nieuwe scheut groeit na een paar cm al weer recht de lucht in. Je kunt net afgeharde twijgen met een touwtje in een horizontale positie brengen. Door de twijg een jaar lang zo te fixeren zal hij horizontaal blijven als na een jaar het touw wordt verwijderd.

5. Wortelsnoei

Graaf een cirkel uit rondom de stam op 50 cm tot 2 meter afhankelijk van de grootte van de boom. Je kunt ook in 2 achtereenvolgende jaren een halve cirkel uitgraven. Zaag alle wortels met een oude takkenzaag aan de binnenkant en de buitenkant van de geul door. Gooi de geul dicht met goede grond. Nu zijn ook de ondergrondse delen gereduceerd en zal de boom niet sterk reageren op bovengrondse snoei, immers het evenwicht is hersteld.

Vorige onderwerp snoeien

Volgende onderwerp snoeien

PARI-DAEZA De Verborgen Tuinen van Dick en Jeannette Vonhof
Pari-daeza
De Verborgen Tuinen van Dick en Jeannette Vonhof

© Pari-daeza

Snoeitechnieken

De sapstroom beïnvloeden

1. Kies de juiste onderstam

Een boom opeen sterk groeien onderstam kan met met snoeien eigenlijk nooit klein houden. Het is beter opnieuw te beginnen met een zwak groeiende onderstam. 2. Opkweken vruchthout De twijg wordt in de winter teruggenomen op een buitenoog, in dit geval het 5e oog. De eerste overblijvende ogen zullen het volgende groeiseizoen houttwijgen geven, de eerste hopelijk kort vruchthout. Wederom wordt in de winter geschoeid, nu op de eerste houttwijg die naar buiten is gericht. Zo nodig wordt deze houttwijg ingekort op max. 5 ogen. Het volgende groeiseizoen zal het vruchthout bloemen geven en de houttwijg weer nieuwe twijgen waar onder vruchttwijgen.

3. Ringen, afremmen oog/zijtak en

stimuleren oog/zijtak met halve maan ,

stimuleren zwak groeiende twijg of oog met

lengtesnede

Door 2 halve ringen van een paar cm breedte op 5 cm van elkaar uit de bast en het spinthout weg te nemen wordt de sapstroom naar het deel boven de ringen afgeremd. Snijd hiertoe met een takkenzaag in tot in het hout en neem vervolgens de schors tussen de twee zaagsnedes weg. (Vaak loopt de stam onder deze 'rem' uit vanuit slapende knoppen.) Door deze insnijding zal in het groeiseizoen ook de neerwaartse sapstroom (water met suikers van bladeren naar o.m. de wortels) worden beperkt en daarmee de wortelgroei. De ophoping van suikers boven de insnijding komt ook nog eens de vorming van bloemknoppen en vruchten ten goede. Door een halve maan weg te nemen onder een zijtak tot 1/3 in het hout, wordt de sapstroom naar deze tak afgeremd. Snij hiertoe horizontaal onder de tak de bast in en vervolgens van onderen af naar de eerste snede waarmee een halve maan uit de bast en het spinthout wordt weggenomen. Door een halve maan weg te nemen boven een zwak groeiende tak of een slapend oog tot 1/3 in het hout, wordt de sapstroom naar die tak of dat oog gestimuleerd. Snij hiertoe horizontaal boven de tak/oog en vervolgens van boven naar de eerste snede toe een halve maan weg uit de bast en het spinthout . Door een lengtesnede te maken in de bast (tot op het hout) van een zwak groeiende twijg die minimaal 5 cm doorloopt in de tak waarop de zwak groeiende twijg staat brengt de boom extra sap naar de ‘gewonde’ twijg waarmee de groei van die twijg wordt gestimuleerd. Vergelijkbaar is het stimuleren van een oog door aan beide zijden naast het oog een lengtesnede te maken tot op het hout, die doorloopt tot 5 cm onder het oog.

4. Uitbuigen

Sommige fruitbomen (bepaalde rassen pruimen en appels) groeien heel sterk omhoog. Ook al snoei je nog zo netjes op een buitenoog, de nieuwe scheut groeit na een paar cm al weer recht de lucht in. Je kunt net afgeharde twijgen met een touwtje in een horizontale positie brengen. Door de twijg een jaar lang zo te fixeren zal hij horizontaal blijven als na een jaar het touw wordt verwijderd.

5. Wortelsnoei

Graaf een cirkel uit rondom de stam op 50 cm tot 2 meter afhankelijk van de grootte van de boom. Je kunt ook in 2 achtereenvolgende jaren een halve cirkel uitgraven. Zaag alle wortels met een oude takkenzaag aan de binnenkant en de buitenkant van de geul door. Gooi de geul dicht met goede grond. Nu zijn ook de ondergrondse delen gereduceerd en zal de boom niet sterk reageren op bovengrondse snoei, immers het evenwicht is hersteld.

Vorige onderwerp snoeien

Volgende onderwerp

snoeien

Planten en tuinwerk Planten en tuinwerk