© Pari-daeza

Soort-specifieke snoei

Druif (Vitis vinifera)

Druiven   kunnen   in   allerlei   vormen   worden   opgekweekt   onderstaand   een   aantal   vormen:   als   een   struik,   of   als   een   vaas   met   een   open   centrum,   of   als   een   paraplu.   Bij tuincentra   worden   tegenwoordig   voor   veel   geld   oude   druivenstruiken   uit   wijngaarden   verkocht   op   een   hoge   stam.   Deze   planten   kunnen   ook   als   paraplu-vorm   worden beschouwd.   Deze   drie   vormen   worden   onderhouden   door   middel   van   de   cordonsnoei   die   onderstaand   wordt   uitgelegd.   De   meest   gebruikt   vormen   zijn   echter   het   cordon   en de   guyot-vorm.   Beide   namen   zijn   onlosmakelijk   verbonden   aan   twee   totaal   verschillende   snoeiwijzen   voor   de   druif.      Guyot   is   er   in   een   enkele   en   dubbele   vorm,   cordons kunnen horizontaal zijn of verticaal, in het laatste geval spreken we vaak van verticaal snoer.    Duiven kunnen op veel manieren worden gesnoeid. Voor de amateur is de de cordonsnoei de eenvoudigste manier. De guyotsnoei wordt veel toegepast door wijnboeren.

Vergelijking guyot-snoei met ‘normale’(=cordon)-snoei

Cordon-snoei   Guyot-snoei Vruchten Veel Weinig Kwaliteit vruchten Lager Hoger Snoeiwijze Eenvoudig Ingewikkeld Aantal planten Laag Hoog Tussenruimte Groot Klein Kans op schimmel Hoger Lager Vorstbestendigheid Hoger Lager Voedselreserves Hoger Lager Bewerkelijkheid Lager Hoger

Cordon-snoei

Algemeen:

de druif mag niet gesnoeid worden van jan tot mei om bloeden te voorkomen druiven moeten vrij streng gesnoeid worden om te voorkomen dat een warboel van takken ontstaat bij het opkweken van een jonge plant  kan worden gekozen voor een enkel, dubbel of meervoudig cordon o eerst geraamte opkweken, dan pas vruchten o werk aan de lengte  en   de dikte  bij kasdruiven wordt vaak gekozen voor een verticaal snoer o na opkweken verticaal snoer, jaarlijks zijscheuten aanbinden aan horizontale draden o apr-jul: ordenen op 15 cm afstand (scheuten dunnen) o aug: toppen op 2 bladeren boven tros, 1 tros per scheut, scheut zonder tros op 1 blad o sep: na oogst twijgen halveren o dec: kop 3cm, twijgen op 2-4 ogen (stiftsnoei) bij pergola’s wordt vaak gekozen voor een horizontaal cordon   o dec: Twijgen op 1cm boven 1 - 4 knoppen terugsnoeien (stiftsnoei) , wordt een vruchtzetel o mei/jun:   scheuten   toppen   op   8 e /9 e    blad,   per   vruchtzetel   1   scheut   met   1   tros   (evt.   2 e    tros   verwijderen)   aanhouden   en   1   scheut   zonder   tros,   overige   scheuten verwijderen o jul – sep: alle dieven wegnemen zodra 10 cm lang door stiftsnoei toe te passen, wordt er voor gezorgd dat ieder jaar nieuw scheuten ontstaan waaraan de bloemtrossen verschijnen (de druif bloeit op het ‘nieuwe hout’) o hoe   krachtiger   een   ras   groeit,   hoe   korter   de   stiften   worden   gesnoeid:   blauwe   druiven   worden   veelal   kort   gesnoeid   op   2   ogen,   witte   druiven   veelal   lang   op   vier ogen,   zeer   sterk   groeiende   rassen   zoals   Gros   Colman   worden   teruggesnoeid   tot   vlak   op   het   cordon,   daardoor   lopen   één   of   meer   slapende   ogen   op   het   cordon   bij de vruchtzetel uit      

Guyot snoei

Algemeen

De   guyot-snoei   is   er   op   gericht   een   minimaal   bovengronds   deel   te   hebben   met   een   groeiend   ondergronds   deel.   Hierdoor   zal   ieder   jaar   de   groei   steeds   krachtiger   worden resulterend in een maximale oogst per struik. Ieder najaar wordt de plant teruggesnoeid op 3 twijgen: 2 twijgen die horizontaal worden gebracht en van waaruit het volgende groeiseizoen de verticale vruchtscheuten zullen ontstaan één   korte   verticale   met   slechts   3   ogen   waaruit   het   volgende   groeiseizoen   3   nieuwe   scheuten   zullen   groeien   om   in   het   najaar   het   bovenstaande   proces   te   kunnen herhalen. Ieder   jaar   zal   op   deze   manier   de   oorsprong   van   de   3   scheuten   iets   hoger   komen   te   liggen.   Na   een   aantal   jaren   kan   de   stam   worden   teruggezet   om   weer   laag   te   kunnen beginnen.   Dit   is   de   dubbele   guyot-snoei.   Bij   de   enkele   guyot-snoei   worden   slechts   2   scheuten   aangehouden:   één   voor   de   horizontale      twijg   t.b.v.   de   vruchtscheuten   en   één   met twee ogen voor de vernieuwing. De guyot gesnoeide druiven staan in de rij met 2 resp. 1 meter tussenruimte.

Uitvoering guyot-snoei

De druiven worden opgekweekt aan 5 horizontale steundraden, bevestigd aan palen op een hoogte van 40 cm tot 2 m. De bovenste draad wordt dubbel uitgevoerd. De druif wordt bij een steunpaal of tonkinstok geplant en teruggesnoeid tot op 15 cm, op 2 goede ogen. Het   volgende   jaar   wordt   de   sterkste   scheut   omhoog   geleid   langs   de      boompaal.   Aan   het   einde   van   het   groeiseizoen   de   plant   wederom   terugsnoeien   op   15   cm   als   hij onvoldoende   (minder   dan   1,5-2   meter)   is   gegroeid   (hierdoor   wordt   het   wortelgestel   ontwikkeld   wat   het   volgende   jaar   meer   groeikracht   oplevert).   Bij   voldoende   groei terugsnoeien   op   70   cm   en   3   sterke   ogen,   waarbij   de   onderste   2   ogen   zich   ongeveer   op   de   hoogte   van   de   onderste   draad   bevinden.   (Voor   enkele   guyot   terugnemen   op   2   sterke ogen) Het   jaar   daarop   de   3   nieuwe   scheuten   omhoog   leiden   langs   de   boompaal.   De   zijtakken   die   eventueel   verschijnen,   worden   getopt   tot   op   2   ogen.   Evt.   extra   scheuten   uit   de   stam geheel   wegnemen.   Aan   het   einde   van   groeiseizoen   de   bovenste   scheut   snoeien   tot   op   3   ogen.   De   1   of   2   overige   scheuten   met   een   boog   leiden   aan   de   onderste   draad.   Zij worden getopt op 1 meter lengte. Het   jaar   daarop   worden   de   nieuwe   scheuten   die   op   de   twee   leggers   verschijnen   recht   omhoog   geleid.   Door   de   top   tussen   de   dubbel   uitgevoerde   bovenst   draad   te   brengen behoeven   de   scheuten   niet   te   worden   aangebonden.   De   scheuten   worden   getopt   op   10   cm.   boven   de   bovenste   draad.   Binnenin   leiden   we   opnieuw   2   of   3   verticale   scheuten op. Alle zijtakken die er aan verschijnen toppen we in tot op 2 ogen. De   daarop   volgende   jaren   word   de   guyot   jaarlijks   verjongt.   Daartoe   worden   in   november/december   de   2   horizontale   draagtakken,   met   alle   daarop   on   staande   verticale draagtakken,   weggenomen.   De   2   of   3   verticale   scheuten   die   we   eerder   gekweekt   hebben   dienen   als   vervangers.   Snoei   de   bovenste   topscheut   terug   op   3   ogen.   Leid   de   overige 1   of   2   takken   weer   met   een   boog   horizontaal   en   kort   ze   in   op   1   meter   lengte.   Vermijdt   scherpe   bochten   bij   het   horizontaal   aanbinden,   want   dit   belemmert   de   sapstroom   en resulteert in te zwakke scheuten. N.B.:   eerst   de   2   leggers   neerbuigen,   dan   pas   de   bovenste   twijg   inkorten.   Mocht   een   van   de   leggers   afbreken   bij   het   uitbuigen   kan   mogelijk   de   bovenste   twijg   worden uitgebogen en de afgebroken twijg worden teruggenomen op 3 ogen.
· · ·
PARI-DAEZA De Verborgen Tuinen van Dick en Jeannette Vonhof
Pari-daeza
De Verborgen Tuinen van Dick en Jeannette Vonhof

© Pari-daeza

Soort-specifieke snoei

Druif (Vitis vinifera)

Druiven      kunnen      in      allerlei      vormen      worden      opgekweekt onderstaand   een   aantal   vormen:   als   een   struik,   of   als   een   vaas   met een    open    centrum,    of    als    een    paraplu.    Bij    tuincentra    worden tegenwoordig      voor      veel      geld      oude      druivenstruiken      uit wijngaarden   verkocht   op   een   hoge   stam.   Deze   planten   kunnen   ook als   paraplu-vorm   worden   beschouwd.   Deze   drie   vormen   worden onderhouden   door   middel   van   de   cordonsnoei   die   onderstaand wordt   uitgelegd.   De   meest   gebruikt   vormen   zijn   echter   het   cordon en   de   guyot-vorm.   Beide   namen   zijn   onlosmakelijk   verbonden   aan twee   totaal   verschillende   snoeiwijzen   voor   de   druif.      Guyot   is   er   in een   enkele   en   dubbele   vorm,   cordons   kunnen   horizontaal   zijn   of verticaal, in het laatste geval spreken we vaak van verticaal snoer.    Duiven    kunnen    op    veel    manieren    worden    gesnoeid.    Voor    de amateur    is    de    de    cordonsnoei    de    eenvoudigste    manier.    De guyotsnoei wordt veel toegepast door wijnboeren.

Vergelijking guyot-snoei met ‘normale’(=cordon)-snoei

Cordon-snoei   Guyot-snoei Vruchten Veel Weinig Kwaliteit vruchten Lager Hoger Snoeiwijze Eenvoudig Ingewikkeld Aantal planten Laag Hoog Tussenruimte Groot Klein Kans op schimmel Hoger Lager Vorstbestendigheid Hoger Lager Voedselreserves Hoger Lager Bewerkelijkheid Lager Hoger

Cordon-snoei

Algemeen:

de    druif    mag    niet    gesnoeid    worden    van    jan    tot    mei    om bloeden te voorkomen druiven     moeten     vrij     streng     gesnoeid     worden     om     te voorkomen dat een warboel van takken ontstaat bij   het   opkweken   van   een   jonge   plant    kan   worden   gekozen voor een enkel, dubbel of meervoudig cordon o eerst geraamte opkweken, dan pas vruchten o werk aan de lengte  en   de dikte  bij kasdruiven wordt vaak gekozen voor een verticaal snoer o na    opkweken    verticaal    snoer,    jaarlijks    zijscheuten aanbinden aan horizontale draden o apr-jul: ordenen op 15 cm afstand (scheuten dunnen) o aug:    toppen    op    2    bladeren    boven    tros,    1    tros    per scheut, scheut zonder tros op 1 blad o sep: na oogst twijgen halveren o dec: kop 3cm, twijgen op 2-4 ogen (stiftsnoei) bij    pergola’s    wordt    vaak    gekozen    voor    een    horizontaal cordon   o dec:     Twijgen     op     1cm     boven     1     -     4     knoppen terugsnoeien (stiftsnoei) , wordt een vruchtzetel o mei/jun:   scheuten   toppen   op   8 e /9 e    blad,   per   vruchtzetel 1     scheut     met     1     tros     (evt.     2 e      tros     verwijderen) aanhouden   en   1   scheut   zonder   tros,   overige   scheuten verwijderen o jul – sep: alle dieven wegnemen zodra 10 cm lang door   stiftsnoei   toe   te   passen,   wordt   er   voor   gezorgd   dat ieder       jaar       nieuw       scheuten       ontstaan       waaraan       de bloemtrossen    verschijnen    (de    druif    bloeit    op    het    ‘nieuwe hout’) o hoe    krachtiger    een    ras    groeit,    hoe    korter    de    stiften worden   gesnoeid:   blauwe   druiven   worden   veelal   kort gesnoeid   op   2   ogen,   witte   druiven   veelal   lang   op   vier ogen,   zeer   sterk   groeiende   rassen   zoals   Gros   Colman worden     teruggesnoeid     tot     vlak     op     het     cordon, daardoor    lopen    één    of    meer    slapende    ogen    op    het cordon bij de vruchtzetel uit      

Guyot snoei

Algemeen

De   guyot-snoei   is   er   op   gericht   een   minimaal   bovengronds   deel   te hebben   met   een   groeiend   ondergronds   deel.   Hierdoor   zal   ieder jaar     de     groei     steeds     krachtiger     worden     resulterend     in     een maximale oogst per struik. Ieder najaar wordt de plant teruggesnoeid op 3 twijgen: 2   twijgen   die   horizontaal   worden   gebracht   en   van   waaruit het     volgende     groeiseizoen     de     verticale     vruchtscheuten zullen ontstaan één   korte   verticale   met   slechts   3   ogen   waaruit   het   volgende groeiseizoen   3   nieuwe   scheuten   zullen   groeien   om   in   het najaar het bovenstaande proces te kunnen herhalen. Ieder   jaar   zal   op   deze   manier   de   oorsprong   van   de   3   scheuten   iets hoger   komen   te   liggen.   Na   een   aantal   jaren   kan   de   stam   worden teruggezet   om   weer   laag   te   kunnen   beginnen.   Dit   is   de   dubbele guyot-snoei.   Bij   de   enkele   guyot-snoei   worden   slechts   2   scheuten aangehouden:      één      voor      de      horizontale            twijg      t.b.v.      de vruchtscheuten   en   één   met   twee   ogen   voor   de   vernieuwing.   De guyot    gesnoeide    druiven    staan    in    de    rij    met    2    resp.    1    meter tussenruimte.

Uitvoering guyot-snoei

De   druiven   worden   opgekweekt   aan   5   horizontale   steundraden, bevestigd   aan   palen   op   een   hoogte   van   40   cm   tot   2   m.   De   bovenste draad wordt dubbel uitgevoerd. De    druif    wordt    bij    een    steunpaal    of    tonkinstok    geplant    en teruggesnoeid tot op 15 cm, op 2 goede ogen. Het   volgende   jaar   wordt   de   sterkste   scheut   omhoog   geleid   langs de        boompaal.    Aan    het    einde    van    het    groeiseizoen    de    plant wederom   terugsnoeien   op   15   cm   als   hij   onvoldoende   (minder   dan 1,5-2     meter)     is     gegroeid     (hierdoor     wordt     het     wortelgestel ontwikkeld   wat   het   volgende   jaar   meer   groeikracht   oplevert).   Bij voldoende   groei   terugsnoeien   op   70   cm   en   3   sterke   ogen,   waarbij de   onderste   2   ogen   zich   ongeveer   op   de   hoogte   van   de   onderste draad bevinden. (Voor enkele guyot terugnemen op 2 sterke ogen) Het   jaar   daarop   de   3   nieuwe   scheuten   omhoog   leiden   langs   de boompaal.   De   zijtakken   die   eventueel   verschijnen,   worden   getopt tot   op   2   ogen.   Evt.   extra   scheuten   uit   de   stam   geheel   wegnemen. Aan   het   einde   van   groeiseizoen   de   bovenste   scheut   snoeien   tot   op 3   ogen.   De   1   of   2   overige   scheuten   met   een   boog   leiden   aan   de onderste draad. Zij worden getopt op 1 meter lengte. Het    jaar    daarop    worden    de    nieuwe    scheuten    die    op    de    twee leggers   verschijnen   recht   omhoog   geleid.   Door   de   top   tussen   de dubbel     uitgevoerde     bovenst     draad     te     brengen     behoeven     de scheuten   niet   te   worden   aangebonden.   De   scheuten   worden   getopt op   10   cm.   boven   de   bovenste   draad.   Binnenin   leiden   we   opnieuw   2 of   3   verticale   scheuten   op.   Alle   zijtakken   die   er   aan   verschijnen toppen we in tot op 2 ogen. De    daarop    volgende    jaren    word    de    guyot    jaarlijks    verjongt. Daartoe      worden      in      november/december      de      2      horizontale draagtakken,   met   alle   daarop   on   staande   verticale   draagtakken, weggenomen.   De   2   of   3   verticale   scheuten   die   we   eerder   gekweekt hebben   dienen   als   vervangers.   Snoei   de   bovenste   topscheut   terug op    3    ogen.    Leid    de    overige    1    of    2    takken    weer    met    een    boog horizontaal    en    kort    ze    in    op    1    meter    lengte.    Vermijdt    scherpe bochten    bij    het    horizontaal    aanbinden,    want    dit    belemmert    de sapstroom en resulteert in te zwakke scheuten. N.B.:   eerst   de   2   leggers   neerbuigen,   dan   pas   de   bovenste   twijg inkorten.   Mocht   een   van   de   leggers   afbreken   bij   het   uitbuigen   kan mogelijk   de   bovenste   twijg   worden   uitgebogen   en   de   afgebroken twijg worden teruggenomen op 3 ogen.
· · · Homepage Planten Tuinwerk
Planten en tuinwerk Planten en tuinwerk